Firma Handlowo Usługowa TAMEX Jakub Kożuchowski | adres: Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków | telefon/fax: 025 796 28 80 | e-mail: tamex@llu.pl
[Rozmiar: 34300 bajtów]
[Rozmiar: 33746 bajtów]
[Rozmiar: 33283 bajtów]
[Rozmiar: 34936 bajtów]
[Rozmiar: 31560 bajtów]
[Rozmiar: 31119 bajtów]
[Rozmiar: 31119 bajtów] Linki Linki

  Referencje 2010

 1. Budowa drogi gminnej Wiśniew – Kaczory.
 2. Budowa kompleksu boisk „Orlik 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie.
 3. Przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Nowy Łuków II w m. Łuków na ulicach: Wojskiego, Filomatów, Konrada Wallenroda, Gerwazego, Hrabiego Horeszki, Południowej.
 4. Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie.
 5. Budowa i remont chodników w m. Dębowica, Trzebieszów i Trzebieszów II.
 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3622W Mordy – Przesmyki w powiecie siedleckim na odcinku Głuchówek.
 7. Remont dróg powiatowych nr 1259 L Łuków – Rzymki – Kępki – Kozły i nr 1327 L Ciechomin – Świder – Jagodne.
 8. Modernizacja drogi gminnej Mysłów – Dychawica.
 9. Budowa pełnowymiarowego trawiastego boiska sportowego do piłki nożnej w Wólce Świątkowej.
 10. Przebudowa drogi w miejscowości Gołąbki (dz. 309).
 11. Rozwijanie turystyki i rekreacji – budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Klimki.

  Referencje 2009

 1. Przebudowa ul. Żelechowskiej w Łukowie.
 2. Przebudowa i budowa dróg gminnych ul. Siedleckiej, ul. Żeromskiego, tzw. „Łącznika” oraz ul. Zdrowej w Łosicach celem stworzenia obwodnicy łączącej drogę wojewódzka nr 698 z drogą powiatową o nr 2044.
 3. Przebudowę drogi gminnej Nr 102772 i drogi gminnej Nr 102339 L /Kolonia Łazy/
 4. Budowa ulicy pomiędzy ulicą Piaskową a Żytnią w Siedlcach.
 5. Budowa dróg w miejscowości Nowe Opole ul. Zaciszna i Graniczna oraz Nowe Iganie ul. Leśna.
 6. Wykonanie chodników na osiedlach Chącińskiego, Unitów Podlaskich, Spokojna, Sienkiewicza w Łukowie.
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L Stanin – Krzywda– Adamów – Krzówka – /droga krajowa 48/ w m. Adamów.
 8. Remont drogi powiatowej nr 1312 L Trzebieszów – Celiny – Krynka - Kolonia Gręzówka - Łuków, ul. Wiatraki w km 24+418 - 24+884
 9. Wykonanie nasypów żwirowych na drogach gminnych na terenie Gminy Trzebieszów – Zadania Nr 1-5
 10. Remont drogi powiatowej nr 1309L Żdżary – Dąbie w km 2+429 – 2+729, dł. 300.
 11. Remont zatoki i chodnika w m. Róża Stara w ciągu drogi powiatowej nr 1304 L Stoczek Łukowski – Róża Podgórna.
 12. Remont drogi powiatowej nr 1210 L m. Aleksandrów w km 5+914 – 6+068.
 13. Remont chodnika w Al. Tadeusza Kościuszki w m. Łuków
 14. Przebudowa drogi w Sulejach o długości 359 m.
 15. Przebudowa ulicy bez nazwy stanowiącej łącznik od ul. Starowiejskiej – etap I jezdnia ul. Starowiejskiej
 16. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Paskudach.
 17. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków, na odcinku od km 34+408 do km 36+750 w Jarczewie.
 18. Remont drogi powiatowej nr 1300 Nowa Prawda – Jamielne – Iwowe, dł. 541 m.

  Referencje 2004 -2008

 1. Przebudowa drogi gminnej Łazy – Podgaj w m. Łazy.
 2. Remont budynku biblioteki gminnej w Aleksandrowie, gmina Łuków.
 3. Przebudowa ulic : Chabrowa, Makowa, Wrzosowa w m. Łuków.
 4. Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 807 w m. Stanin.
 5. Budowa chodnika w przy drodze wojewódzkiej nr 808 w m. Wojcieszków.
 6. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 807 w m. Jarczew.
 7. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1355L w miejscowości Szczygły Górne.
 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L w m. Krynka.
 9. Przebudowa ulic: Lipowa, Bukowa, Klonowa w m. Łuków.
 10. Zagospodarowanie po scaleniowe w obrębie Klimki Gm. Łuków.
 11. Remont drogi powiatowej nr 1309L w m. Żdżary
 12. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 w m. Dębowica
 13. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806: w m. Trzebieszów II i Trzebieszów III
 14. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 807 w m. Jarczew.
 15. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szaniawy Poniaty, gmina Trzebieszów.
 16. Budowa chodnika w miejscowości Dębowica, gmina Trzebieszów.
 17. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sętki i kol. Zakrzew, gmina Ulan.
 18. Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 63 na odcinku Łuków – Ulan.
 19. Zagospodarowanie terenu – budowa obiektów sportowych w miejscowości Turze Rogi.
 20. Budowa boisk ziemnych do celów treningowo – rekreacyjnych przy ul. Parkowej w Łukowie.
 21. Budowa płyty ziemnej o wymiarach zewnętrznych 72,0x109,0 m pod boisko sportowe o wymiarach areny 68,0x105,0 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk ziemnych do celów treningowo – rekreacyjnych przy ul. Parkowej”
 22. Wykonanie ogrodzenia działek przy ul. Warszawskiej w sąsiedztwie terenów sportowych w Łukowie.
 23. Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Brzozowa w m. Łuków.
 24. Remont chodnika na ul. Skrzetuskiego w m. Łuków.
 25. Remont chodnika na ul. Nowopijarskiej w m. Łuków.
 26. Remont chodników na terenie osiedli: Chącińskiego, Unitów Podlaskich oraz Sienkiewicza w Łukowie.
 27. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Aleksandrów, gmina Łuków.
 28. Uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych w miejscowości Klimki i Gręzówka, gmina Łuków.
 29. Zabudowa działki szkolnej urządzeniami sportowymi ogólnodostępnymi w Gołąbkach, gmina Łuków.
 30. Roboty budowlane na terenie świetlicy wiejskiej w m. Czerśl, utwardzenie placu.
 31. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 807 w miejscowości Stanin.
 32. Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1355L w miejscowości Sarnów.
 33. Przebudowa drogi gminnej Jarczówek – Dominówka, gmina Stanin.
 34. Budowa odcinka sieci wodo ciągowej z przyłączem w miejscowości Ulan-Majorat.
 35. Remont wyznaczonych odcinków dróg żwirem, gmina Łuków.
 36. Remont chodnika w m. Trzebieszów II i Trzebieszów III.
 37. Remont chodników na terenie osiedli: Klimeckiego, Chącińskiego, Unitów Podlaskich oraz Sienkiewicza w Łukowie.
 38. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Brzozowa w m. Łuków.
 39. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Sochacz w m. Łuków.
 40. Remont placu przy Urzędzie Gminy w miejscowości Stanin.
 41. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Role, gmina Łuków.
 42. Remont chodnika na ul. Al. Kościuszki w m. Łuków.
 43. Przebudowa ul. Żelechowskiej w m. Łuków
 44. Likwidacja przełomów na drodze wojewódzkiej nr 808 Łuków – Serokomla –Kock.
 45. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Serokomla – Kock.
 46. Przebudowa skrzyżowania oraz budowa sygnalizacji świetlnej ulicy Międzyrzeckiej i 11-go Listopada w Łukowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806.
 47. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy szkole podstawowej w Sarnowie, gmina Stanin.