Firma Handlowo Usługowa TAMEX Jakub Kożuchowski | adres: Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków | telefon/fax: 025 796 28 80 | e-mail: tamex@llu.pl
[Rozmiar: 34300 bajtów]
[Rozmiar: 33746 bajtów]
[Rozmiar: 33283 bajtów]
[Rozmiar: 34936 bajtów]
[Rozmiar: 31560 bajtów]
[Rozmiar: 31119 bajtów]
[Rozmiar: 31119 bajtów] Linki Linki

  Oferta firmy

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
Województwo lubelskie
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej w Lublinie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Polska Izba Firm SzkoleniowychCentrum Informacji EuropejskiejRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013Portal Funduszy EuropejskichProjekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013